सामाजीक कार्ये

पाटील फौंडेशन ट्रस्‍टची सामाजीक कार्ये

  1. गरीब अनाथ मुलाना मोफत कार्यशाळेचे आयोजन.
  2. अनाथ व अपंग गरजू मुलाना कपडे, वहया, पुस्‍तक, अन्‍न वाटप.
  3. समाज प्रबोधनासाठी स्‍त्री भुणहत्‍या, निसर्ग …. व्‍याख्‍यान.
  4. पाणी वाचवा व्‍याख्‍यान.
  5. आरोग्‍य ते स्‍वच्‍छाता एक समस्‍या
  6. माणूस होण्‍याची इच्‍छा असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराज बना.
  7. सामाजीक बांधीलकीसाठी अनेक उपक्रम राबवले जातात.
  8. व्‍यसनमुक्‍ती कार्यक्रम.

 

 

संपर्क

ए.पी ट्रेनिंग अँण्ड कन्सलटिंग सर्व्हीस,
( jk टायर) मे. लक्ष्मी टँक्टर्स अँटोमोबाईलची ईमारत,
एन एच 4 हायवे, पूणे बेंगलोर रोड, उजळाईवाडी, कोल्हापूर.

अजित पाटील
मोबा.नं.: 9075997493
ई-मेल : ttrainingabp@gmail.com

मुंबई, पुणे नंतर आता कोल्हापूरमध्ये
शाखा : मुंबई, पुणे, कोल्हापूर